PV Energy Systems Technology

Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP176578
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description PV Energy Systems Technology

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Polikristal silikon (ya da "çoklu-kristal silikon", "multi-Si", "yarı-kristal silikon", "poli-Si" veya polysilicon ) olan silikon küçük kristaller olarak da bilinen, kristalitleriyle metal etkisi yaratır. Kullanılan silisyum polikristalin, fotovoltaik üretiminde öncü malzeme olarak güneş hücrelerinde kullanılır. Bunun dışında, mono kristalli silikon ve amorf silikon da kullanılır.

Bileşen düzeyinde, polislikon uzun yıllardır MOSFET ve CMOS işleme teknolojilerinde iletken kapı (gate) malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu teknolojiler için, alçak basınçlı kimyasal buhar biriktirme (kullanarak çökeltilmesi LPCVD yüksek sıcaklıklarda) reaktörleri genellikle katkı malzemesi n-tipi ve p-tipi olarak kullanılır. Yakın zamana kadar katkılı polisilikon hem elektronikte geniş bir alanda hem de ince film teknolojisinde kullanılmıştır. Buna rağmen LPCVD , plazma geliştirilmiş kimyasal buhar birikim ( PECVD ), ya da katı faz kristalleşme amorf silisyum bazı işlem rejimlerinde, en az 300 ° C ye kadar göreceli olarak yüksek sıcaklıklar gerekmektedir. Bu sıcaklıklar polysilicon cam tabakaya uygulanabilir, fakat plastik tabakaya uygulanamaz. Plastik yüzeylerde polikristal silikon biriktirme ile esnek LCD ekranlar üretilmektedir. Yeni bir teknik olan lazer kristalleştirme ile eriyen amorf silisyum ile plastiğe zarar vermeden işlem yapılabilmektedir. Bu teknik ile yüksek yoğunluklu ultraviyole lazer darbeleri plastik alt tabakayı eritmeden silikonu erime noktasının üzerine çıkartır.

Polikristal silikonun önemli bir kullanım alanı da güneş panellerinin yapımıdır. Önceki yıllarda PV güneş enerjisi panellerinin üretiminin önündeki en önemli engellerden biri polikristal silikon malzemenin temininde yaşanan zorluklardı. 2006 yılında dünya polisilikon arzının yarısından fazlası artık yenilenebilir elektrik üretimi için güneş enerjisi panellerinin üretiminde kullanılmaya başlandı. 2008 yılına kadar güneş paneli üretimi sadece 12 fabrikada yapılırken, 2013 yılı sonu itibari ile 100’ün üzerinde üretici güneş paneli üretmeye başlamıştır. Üretimde monokristal silisyum fiyatı daha yüksek maliyetli olsa da polikristal silisyuma göre daha verimlidir. Güneş pili üretiminde polikristal silikon malzeme kullanılması ise, malzeme maliyetlerini düşürerek yüksek k â r ve verim artışı sağlamaktadır. Geliştirilen bu üretim teknikleriyle polikristal silikon maliyetinin azaltılması sonucu, üretim maliyetini düşürmek amaçlı diğer malzemeler için ucuz maliyet tekniklerinin araştırılmasına gereksinim kalmamıştır. Bu sayede güneş hücresi yapmak için polisilikon malzemenin silikon levhanın üzerine yerleştirilmesine gerek kalmamıştır. Bu teknikten önce polikristal malzeme bir silikon levhanın üzerine yerleştirilmek yerine cam malzeme (CSG) üzerine adapte edililmekteydi.

Hücre verimliliği PV sektöründeki en önemli endişe olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte hücre üretimi maliyetlerinin azaltılması, daha küçük ve daha yüksek verimli hücrelerin üretilmesi, daha büyük güneş hücresi dizilerinin üretilebilmesi çabası bu endişelerin önüne geçmektedir. %5 - %10 daha verimli ve kompakt PV hücreleri kullanarak verimli elektrik üretmek mümkün olsa da büyük alanlarda kurulacak güneş enerjisi santrallerinde daha az verimli ama düşük maliyetli hücre kullanmak tercih edilmesi iyi bir alternatif olmaktadır. Verimlilik/Maliyet karşılaştırması yapıldığında bu yöntemle elektrik üretmek pahalı yöntemlere göre çok daha iyi bir alternatiftir.

Quick Details

PV Energy Systems Technology

Product Tag :

About Us

Company Info

Up Enerji Yatırımları Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş.

Main Office
Hacettepe Teknokent
Cankaya / Ankara /
Turkey
Telephone: (312) 227-03-00

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://www.upenerji.com
Business Type Manufacturer
OSB