NUCLEUS MBS (Medical Information System)

Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP176986
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description NUCLEUS MBS (Medical Information System)

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Randevu/Poliklinik

         Randevu

 • Randevu zamanlama (Poliklinik, Klinik, Laboratuvar, Fizik Tedavi, Radyoloji, Ameliyathane vb)
 • Internet, telefon ve doğrudan başvuru
 • Dinamik randevu düzenleme (iptal, randevu kopyalama,taşıma, süre değiştirme vb)
 • Tetkik birimlerinde randevu alma/iptal/güncelleme 
 • Sıramatik, LCD monitör, display uygulamaları
 • SMS, IVR ve e-Posta uygulamaları

 

         Hasta Kabul/Poliklinik

 • Planlama (dinamik kurallar) 
 • Özel sağlık bilgisi (alerji, diyabet vb)
 • Provizyon, takip numarası
 • Hasta dosyası etiketi, kimlik kartı, barkod desteği
 • Hasta listesi
 • Hekim çalışma listesi
 • Dinamik fizik muayene formları
 • Tedavi planı 
 • Aşı kayıt güncelleme
 • Reçete girişi, güncelleme 
 • Otomatik epikriz, hasta taburcu vb raporlar (teşhis/departman bazlı, kullanıcı tanımlı) 
 • Kaynak yönetimi
 • Stok kontrol 
 • Otomatik sevk
 • Poliklinik/Servis istatistiksel raporlama
 • Hasta Hizmet İşlemleri
 • Dış Hizmet İşlemleri
 • Dosya Arşiv Sistemi
 • Yönetim Karar Destek
 • Sosyal Hizmet Modülü
 • Yabancı Dil Raporlama
 • Hastane Süreç İzlem Raporu

 

          *Tüm modüllerle ilgili dinamik istatistik ve aktivite izlem ekranları

Yatan Hasta/Klinik

          Yatan Hasta

 • Planlama (dinamik kurallar), hasta listesi 
 • Oda/yatak yönetimi/raporlama
 • Yatış/refakatçi/taburcu/sevk işlemleri
 • Hasta takip 
 • Tedavi planı 
 • Reçete yönetimi 
 • Diyaliz, Fizik tedavi vb modüller
 • Ameliyathane planlama, raporlama
 • Hastanın sağlık seyriyle ilgili bilgiler (ilaç dozaj, ameliyat bilgileri, vb)
 • Konsültasyon istemi/İzlem
 • Anamnez, Epikriz ve Ameliyat Notu
 • İstişare sistemi, istek notu, danışma sonucu, danışma uyarı 
 • Hemşire istasyonu
 • Kol bandı kimlik bilgileri 
 • Hasta eğitimi

 

          Hemşirelik Bilgi Sistemi 

 • Hemşirelik gözlem ve takip işlemleri
 • Bölüm tabanlı hasta bakım planı (test, görüntüleme ve prosedürler), eğitim planları
 • NANDA teşhis seti (tanımlar, hemşirelik teşhis girişi, eylemler, müdahaleler vb)
 • Bölüm bazında  hemşirelik tanıları, girişimleri, gösterge tanımları, değerlendirme bilgileri
 • Heyerarşik tanım düzenleme, otomatik tanı listesi,  ilişkili faktörler ve tanımlayıcı özellikler
 • Tasarlanabilir dinamik Formlar (hasta bazında öykü formu, hemşire fizik değerlendirme, düşme takip formu, basınç ülseri takip vb)
 • Çalışma zamanı, performanslar, grafiksel olarak dönemlik aktivite raporları
 • Diyet order
 • Hizmet kodu ile ilişkili otomatik fiyatlandırma
 • Kemoterapi tedavi prosedürleri, kemoterapi protokolü giriş, otomatik tedavi planı, tedavi listeleri ve faaliyetleri
 • Otomatik ilaç-ilaç etkileşimleri, yaş, cins, vücut ağırlığı vb. özelliklere göre ilaç dozu ve sıvı miktarı hesaplamaları
 • Otomatik tanı listeleri
 • Medikal Süreçlere ait verilerin mobil uygulamalar aracılığıyla kaydedilmesi, izlenmesi
 • Sınıflandırılmış tanı ve görüntüleme, iş listesi-randevu erişimi
 • Hemşirelik müdahaleleri/uygulamalarının Eczane Modülü ile ilişkilendirilmesi
 • Veri istatistikleri
 • Yönlendirici talimat, resim ve bilgilere aynı ekrandan erişim
 • Risk değerlendirme skala tanımları
 • Hastanın ağrı skalası ve ağrı değerlendirme
 • Aldığı çıkardığı takibi,
 • Order’da verilen serumların otomatik olarak ekrana eklenmesi, beklenen serum bitiş tarihinde uyarı
 • Kaynak yönetimi, nöbet takibi planlama ve izlem
 • Cheltenham hasta sınıflama skalası kullanılarak iş yükü hesabı
 • Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik tüm formlar ve raporlar
 • Olay bildirim formları ve işlemleri

 

          Klinik Uygulamalar

 • Entegre LIS, Mikrobiyoloji, RIS, PIS,
 • Kan Bankası, Doku Tipleme, Transplantasyon Modülleri
 • Diyaliz, Fizik tedavi Modülleri
 • Dinamik Klinik Form Altyapısı (teşhis bazlı, departman bazlı, kullanıcı tanımlı klinisyen tabanlı formlar)
 • Order Formları (laboratuar testleri, radyoloji, kardiyoloji görüntüleme, patoloji testleri, prosedürler vb)
 • Order Setleri / departmanları
 • Klinik Raporlama Sistemi

E-Order/EMR/KDS

         CPOE (Elektronik Order)

 • Kullanıcı dostu CPOE, order girişi, order grafik 
 • Kullanıcı tanımlı order setleri, yinelenen order, order durdurma
 • Multi-disipliner  hekim ekranı 
 • Hemşirelik modülü ile entegre
 • Uyarılar (alerji, ilaç alerjisi vb)
 • Tedavi defteri, İlaç-doz, teşhis, kilo, yaş, laboratuar sonuç vb kontroller. 
 • Order önizleme, listeleme, çıktı
 • Otomatik dağıtım sistemi entegrasyonu 
 • Toplam parenteral Beslenme order (TPN)
 • ICD-10 Tanı kodları

 

          EMR (Elektronik Hasta Dosyası)

 • Tıbbi geçmiş
 • Bakım
 • Güncel ve geçmiş ilaçlar
 • Laboratuvar
 • Radyolojik görüntüleme
 • Rapor ve sonuç görüntüleme
 • Branş bazında dinamik anamnez formları
 • Klinik notlar
 • Dinamik epikriz şablonları
 • Hemşirelik bakımı
 • Konsültasyon istek/karşılama

 

         Yönetim Karar Destek  

 • Tıbbi ve mali kaynakların analizi
 • Gelir/gider projeksiyonu 
 • SGK kurallarına göre anlık ciro hesabı
 • Kullanıcı aktiviteleri, hizmet girişi/konsültasyon istek ve karşılama/poliklinik/ameliyat/takip/tetkik/sarf sayısı vb
 • Grafik destekli raporlama (günlük, haftalık, aylık, yıllık, istenilen tarih aralığında)
 • Bölüm/doktor bazında performanslar, gelirler, ilaç-sarf malzeme maliyetleri
 • Medikal muhasebe performansı izlem
 • Medikal istatistikler, demografik bilgiler, tanılar vb

 

Quick Details

About Us

See translation with Google Translate Google Translate MONAD Yazılım ve Danışmanlık, 16 Şubat 1998 tarihinde sağlık alanında, etkin proje yönetimi ve destek yaklaşımıyla sektörde benzersiz ürün geliştirerek, Türkiye’de ve uluslararası alanda yaygınlaşmak amacıyla kurulmuştur.MONAD Yazılım ve Danışmanlık, geliştirdiği NUCLEUS MBS (Medical Bilgi Sistemi) 140 modülüyle sunduğu ürün yönetimi-teknik destek-danışmanlık-proje yönetimi hizmetleriyle orta ve büyük ölçekli sağlık kuruluşlarının tüm ihtiyaçlarını [HIS (Hastane Bilgi sistemi), LIS (Laboratuvar Bilgi Sistemi),  RIS (Radyoloji Bilgi Sistemi) ve PIS  (Patoloji Bilgi Sistemi)] karşılamaktadır. Kullanılan finansal, idari, tıbbi süreç modülleri, entegrasyonlar, sistem yönetimi, raporlama ve indikatörler gibi araçlarla, sağlık kuruluşlarının yönetilmesi sağlanmaktadır.MONAD, hibrid teknolojisi, çevik metodolojisi, hızlı kurulum ve sürdürülebilir değişim yönetimi ile sağlık alanında yenilenerek gelişmeye devam etmektedir. Kağıtsız hastane modeline geçişle birlikte, bazı hastanelerimiz HIMMS 6 (Healthcare Information and Management Systems Society)  JCI (Joint Commission International) ve HKS (Hizmet Kalite Standartları) gibi sağlık sektörü akreditasyonlarını almaya hak kazanmıştır.Finansal, idari, tıbbi süreçler, tıbbi yaşam döngüsünün tüm proses çevrimleri, entegrasyonlar, sistem yönetimi, yönetsel yaşam döngüsü vb süreçlerle birlikte sağlık kuruluşlarının bilgi teknolojileri altyapısının "uçtan uca" planlanması, tasarlanması yönünde danışmanlık hizmeti vermektedir. Kamu Özel Ortaklığı Sistemi PPP (Public Private Partnership) ile gerçekleştirilen Entegre Sağlık Kampüsleri projelerinde  uluslararası deneyime sahip dev iş ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır.18 yıldır zincir sağlık kuruluşlarında (Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu hastaneleri) başarı ile kullanılan NUCLEUS MBS'nin yazılım geliştirme süreçleri, Hacettepe Teknoket'teki Ar-Ge merkezinde yürütülmektedir.Sağlık sektöründe uygulanan ve Teknokent tarafından onaylanmış projelerimiz  ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Company Info

Monad Yazılım Bilgisayar Eğitim Danışmanlık San. ve Tic. Şti.

Main Office
Hacettepe Üniv. Beytepe Kampüsü Teknokent 1. Ar-Ge Binası No:3-5-6-7 Beytepe/ANKARA Çankaya 06800 ANKARA/Türkiye
Cankaya / Ankara /
Turkey
Telephone: (312) 299-23-60
Fax: 0312 299 23 58

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://www.monad.com.tr
Business Type Manufacturer, Service Provider
OSB