CSSIGNER e-signature library

Get the best price quote: Get Quote
1 TL - 100.000 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP212084
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description Cybersoft CSSIGNER e-signature library

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Cybersoft CSSIGNER e-imza kütüphanesi

Elektronik İmza Kütüphanesi

Türkiye’nin ilk e-imza entegrasyonu projelerini geliştiren Cybersoft, bu birikimi sonucunda geliştirdiği ve optimize ettiği CSSigner e-imza kütüphanesi kaynak kodunu paylaşıma açmıştır.

CSSigner Ne İşe Yarar?

CSSigner API kullanarak;

 • Herhangi bir dosya veya karakter dizisini kolay bir şekilde imzalayabilir,
 • İmzalı bir dosya ya da karakter dizisinin imzasının sağlamasını yapabilir (verification), imzalayan sertifikaların geçerliliğini (validation) test edebilir,
 • İmzaya konu olan bileşenleri (imzalanan içerik, imzalayan sertifika, SİL listeleri) ayrıştırabilirsiniz.

CSSigner API kullanarak paralel ve seri imza atabilir, imzalara zaman damgası ekleyebilirsiniz.

CSSigner yazılımı içerisine eklenmiş olan kullanıcı arayüzüne sahip CSSignerApp modülü ile CSSigner API’sini kullanmadan imza ile ilgili işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. CSSigner büyük dosyaların imzalanabilmesi için optimize edilmiştir.
 

CSSIGNER Teknik Özellikleri

 • Java (JDK1.5) programlama dili ile geliştirilmiştir.
 • ETSI TS 101 733 elektronik imza formatına uygundur.
 • X.509 formatında Nitelikli Sertifikalar ile çalışır (RFC 2459).
 • PKCS #11 arayüz standardı sağlayan kartlarla çalışır.
 • Paralel ve seri imza atılabilir.
 • İmzalara zaman damgası eklenebilir.
 • İmzalanan dosyaların çok büyük olmaları durumunda bellek sorunu oluşmaması için disk üzerinde geçici alanlar kullanılarak imzalama yapılır.
 • Platform bağımlılığı yoktur. Windows, Unix ve Linux işletim sistemlerinde kullanılabilir.
 • RFC 3161, RFC 3126, RFC 2560, RFC 2634, RFC 2630, RFC 3280, RFC 3369 yayınlarında tanımlanan yapılar baz alınarak geliştirilmiştir.

 

CSSIGNER Dokümantasyon

 

CSSIGNER Destek

İsteğe bağlı olarak ücret karşılığı CSSigner eğitim ve desteği sağlanmaktadır.

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Şirket Profili
Cybersoft, 1995 yılındaki kuruluşundan bu yana yüksek bilgi teknolojileri ve nesneye yönelik uygulama geliştirme yaklaşımları ile kamu ve özel sektör BT projelerinin geliştirilmesinde teknolojik gelişim lideri olmuştur.

Cybersoft, orta ve büyük ölçekli kuruluşların çok amaçlı, çok katmanlı ve çok kanallı iş altyapısı gereksinimlerini yüksek teknolojiye dayalı BT çözümleri ile karşılamaktadır. Bu alanda özellikle büyük ölçekli kurumsal bilgi sistemlerinin uyarlanması konusunda ülkemizin en yetkin firmalarından birisi olarak tanınmaktadır.

Kendi alanlarında uzman çalışanlarının bilgi ve deneyimleri ile Cybersoft, yüksek teknolojilerin kullanıldığı ve üretildiği, başarı odaklı bir çalışma ortamına sahiptir. Şirket, Kamu sektörüne yönelik bilgi teknolojileri projelerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Finans, Reel Sektör ve Telekomünikasyon çözümlerinin üretilmesi yönünde de yoğun faaliyet göstermektedir.

Çalışan Profili
Cybersoft yönetimi şirketin en değerli varlığını “Sahip Olunan Yüksek Seviyeli Mühendislik İşgücü” olarak tanımlamaktadır. Cybersoft, bünyesindeki deneyimli mühendislik kadrosu ve ürettiği yüksek teknolojilerle bilgi teknolojileri alanında çözüm arayışları içerisinde olan kurum ve kuruluşların vazgeçilmez adresi olmaya devam edecektir. Mühendislerine tanıdığı Yüksek Lisans ve Doktora programlarını destekleme olanaklarıyla Cybersoft Mühendislik gücünün kalitesini sürekli ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Misyon
İleri yazılım teknikleri, en son yazılım mimarileri ve Cybersoft uzmanlığı ile büyük ölçekli kurumsal BT çözümlerinde yüksek müşteri memnuniyetini, yüksek BT hizmet kalitesini, düşük toplam sahip olma maliyetini, bakım ve destek kolaylığını sağlamaktır.

Vizyon
Cybersoft'u uluslararası alanda yüksek teknoloji üreten, çözüm odaklı, ülkesine karşı sorumlu, yüzü geleceğe dönük, güvenilir ve akla gelen ilk yazılım markası yapmaktır.

Değerler
Cybersoft'un kurum değerleri; Yetişmiş ve deneyimli mühendislik gücü, Yaratıcı şirket kültürü, Zamanında ve çalışır olarak tamamlanan projeler, Tüm müşteri ve projelerin birer referans olarak algılanması ve bu doğrultuda hareket edilmesi, Nesneye yönelik analiz, tasarım, geliştirme ve entegrasyon konularında kapsamlı bilgi birikimi, İnternet ve İntranet üzerinde üretilen ölçeklenebilir ve güvenilir çözümler.


Birikim ve Uzmanlık
Cybersoft bünyesinde;

Nesneye yönelik yazılım geliştirme metodolojileri,
Bileşen temelli (component-based) yazılım geliştirme birikimi ve CASE araçları,
Çok katmanlı yazılım mimarisi,
OLTP ve OLAP uygulamaları,
VLDB deneyimi,
Ölçeklenebilir, güvenilir, güvenli ve bakımı kolay Web (Internet - Intranet) uygulamaları,
Danışmanlık – mentoring,
Sistem mimarisi,
J2EE uygulama sunucusu platformu deneyimi yer almaktadır.
Kalite ve Süreç Yönetimi
Cybersoft'un Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 standardına uygun olarak kurulmuştur. ISO 9001:2008 sertifikasyonu, Cybersoft Kalite Yönetim Sisteminin uluslararası geçerliliğine işaret etmektedir.

Cybersoft tarafından kurulan süreç yönetim sistemi, ISO 15504 (SPICE) ve ISO/IEC 12207 standartlarını da kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Proje planları IEEE standartlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Cybersoft Kalite Yönetim Sistemi’nin teknik ihtiyaçları, iletişim ve kalite yönetim sistemi LIGHTHOUSE tarafından karşılanmaktadır. Cybersoft, yazılım süreçleri değerlendirme çalışmalarında ISO/IEC TR15504 standardını kullanmaktadır.

Cybersoft, 2007 yılı içerisinde uyguladığı kalite standartlarına CMMI Seviye 3’ü, 2008 yılı içerisinde de ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni eklemiştir.

Kalite Politikamız
Müşterilerine en uygun çözümleri sunarak onlara Cybersoft ile çalışmanın güven ve keyfini yaşatmak amacıyla;

Teknoloji liderliğimizi sürdürmek,
Süreç odaklı kalite yaklaşımımızı organizasyonumuzun ayrılmaz parçası yapmak,
Çalışanlarımızın her seviyede katılımını sağlamak,
ve bu değerleri devamlı iyileştirmektir.

BGYS Politikası
1. Amaç:

Bu Politikanın amacı, Cybersoft’ un Bilkent Cyberpark merkezinde sahip olduğu tüm bilgi varlıklarının korunması ve yönetilmesidir.

2. Kapsam:

Cybersoft Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; yazılım ürünlerimizin ve iş süreçlerinin korunmasını sağlayacak şekilde kurulmuştur.

Kurumumuzun yapı taşları sayılan kaynaklarının her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, daha iyi hizmet ve daha iyi yönetim için, yönetimsel, teknik ve işletimsel önlemlerin alınması güvenlik politikamızdır.

Bilgi izinsiz erişime karşı korunur. Bilgiye erişim “Bilmesi Gereken” (Need to Know) ve görevlerin ayrılması mantığına dayandırılır.
Bilgi yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilemez, gizliliği korunur.
Tüm yasal zorunluluklara, projelerde yer alan yasal sözleşme ve güvenlik gereksinimlerine uyulur.
Yetkisiz değişikliklere karşı koruma sayesinde bilginin doğruluğu sağlanır.
Gereksinim duyulduğunda bilgi yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulur.
İlgili kontrol prosedürleri her birim tarafından uygulanır.
Tüm çalışanların teknik güvenlik ve bilgi güvenliği politikaları konusunda farkındalık eğitimi alması sağlanır.
Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve şüphelenilen zayıf noktalar birim sorumlusuna rapor edilir ve araştırılır. Eğer bu açıklıklar tanımlı süre dahilinde çözülememiş görünüyorsa, Güvenlik Yöneticisine haber verilir.
Bilgi güvenliğine yönelik tüm ihlaller kayıt altına alınacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
Üst yönetimin yılda 1 Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında belirlediği bilgi güvenliği hedeflerini yerine getirmek.
3. Uygulanabilirlik:

Tüm Cybersoft çalışanları politikayı uygulama konusunda Cybersoft yönetiminin desteğine sahip olacaktırlar.

4. Destek Politikalar:

Personel ve Bilgi Güvenliği Eğitim Politikası
Temiz Masa ve Temiz Ekran Politikası
Erişim Yönetim Politikası
Parola Politikası
Güvenli Mesajlaşma Politikası
Kötü Niyetli Yazılımlara Karşı Korunma Politikası
Kabul Edilebilir Kullanım Politikası
MicroBlog Kullanım Politikası
Uzaktan Çalışma Politikası
Kriptografik Kontrol ve Anahtar Yönetimi Politikası
Güvenli Geliştirme Politikası

5. Sorumlular

CYBERSOFT Yönetim Kurulu, bilgi güvenliğinin uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla bir “Bilgi Güvenliği Yöneticisi” görevlendirilmiştir. Güvenlik Yöneticisi, Bilgi Güvenliği Politikası’nın sahibi olacaktır ve güvenlikle ilgili diğer görevlerinin yanında politika belgesini yönetme işini de üstlenecektir.

Cybersoft Yönetimi, bir Bilgi Güvenliği Onay Kurulu oluşturacaktır (BGOK). Bu kurul, güvenlik ile ilgili konuları tartışacak, güvenlik politikasını gözden geçirecek, politika belgesinde gereken değişikliklerin ve eklemelerin yapılmasını sağlayacak ve güvenlik konusunda çözümler üretecektir. Kurulun en az her ayın son haftaiçi herhangi bir gün toplanması planlanmıştır. Bu kurul Cybersoft personeli içerisindeki aşağıdaki üyelerden oluşur:
Cybersoft Yönetim Kurulu
Cybersoft Bilgi Güvenliği Yöneticisi
Cybersoft Sistem Yöneticisi
Tüm personel bilgi güvenliği politikasını sürdürme prosedürlerini izler.

Tüm personel güvenlik olaylarını raporlamaktan ve tespit edilen zayıf noktaları bildirmekten sorumludur.

Cybersoft’ a ait bilgilerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir kasti hareket, disiplin cezasına ve/veya hukuki önleme tabidir.

Gözden Geçirme

Bu politika yılda bir kere düzenli olarak, önemli güvenlik arızaları, yeni savunmasızlar, örgütsel veya teknik altyapı değişiklikleri ile ilgili kontroller temel alınarak Cybersoft Bilgi Güvenliği Onay Kurulu tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirmeler kaydedilmiş güvenlik arızalarının yapısını sayısını ve etkinliğini, denetimlerin iş verimliliği üzerindeki etkisini ve teknolojik değişiklik etkilerini içerir.

Cybersoft güvenlik ve işleyiş politikalarının personel tarafından ihlali halinde Cybersoft tarafından personel hakkında gerekli disiplin önlemleri alınır. Söz konusu ihlaller sebebiyle herhangi bir şekilde zarar görürse Cybersoft sorumlu personele zararı tazmin ettirebilir.

Ayrıca CS.BGYS Uygulanabilirlik Bildirgesi dokümanın da yılda bir (1) gözden geçirilmektedir.

6. Referanslar

CS.BGYS Uygulanabilirlik Bildirgesi

Company Info

C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Sti.

Main Office
Ankara Bilkent Cyberpark Ofis Üniversiteler Mahallesi 1606. Cadde Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark Tepe Binası, Beytepe Lodumlu Köyü Yolu No:5 Kat:2 No: 220 06800 Bilkent – Çankaya / ANKARA
Cankaya / Ankara /
Turkey
Telephone: 312 210 19 40

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Date of Establishment 1995
Website http://www.cs.com.tr/
Business Type Service Provider
OSB